3 jaar Vlaskracht.

Op 9 september 2021 was het klop 3 jaar geleden dat Vlaskracht cv het levenslicht zag bij notaris Opsomer in Kortrijk waar 8 bestuurders samen de statuten gingen neerleggen. Acht vrijwilligers die zich na een infovergadering van de intercommunale Leiedal over een lokale energiecoöperatie aangesproken voelden om deze coöperatie uit de grond te stampen. De acht bestuurders die vandaag nog allemaal aan boord zijn, hebben intussen samen met de 550 coöperanten en 15 vrijwilligers een mooi parcours afgelegd. Samen met de burgers werd 1.101.567 kWh aan duurzame elektriciteit opgewekt via zonnepanelen op daken van gebouwen van 11 lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen en de maatwerkateliers van UBUNTUx8K in Kuurne en Avelgem. Dit is het equivalent van het gemiddeld verbruik van 315 gezinnen. De projecten bij steden en gemeenten zetten we samen op met BeauVent, onze zusterburgercoöperatie in West-Vlaanderen. 

Jammer genoeg stak Corona het voorbije jaar ook bij Vlaskracht stokken in de wielen waardoor bepaalde projecten pas met vertraging konden worden opgestart en dat niet overal het beoogde rendement werd behaald. Maar zonder onvoorziene omstandigheden, hoopt Vlaskracht het komende jaar voor het eerst een dividend aan zijn aandeelhouders te kunnen uitbetalen wat een belangrijke uitdaging wordt voor de bestuurders.  

Naast het beheer van de bestaande projecten blijft Vlaskracht op zoek gaan naar nieuwe projecten. Dit kunnen zowel nieuwe zonnepaneelinstallaties zijn bij bedrijven, overheden of organisaties maar evengoed investeringen in de bouw van windmolens die een beter rendement beloven dan zonnepalen.  

Zoals eerder in het nieuws kwam, zullen burgers via energiegemeenschappen in de nabije toekomst ook kunnen participeren in windmolenparken op zee wat voor Vlaskracht nieuwe opportuniteiten biedt. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van nieuwe projecten.