AV 8 mei 2021

Op 8 mei 2021 ging de jaarlijkse Algemene Vergadering door via digitale weg. In deze uiteenzetting werd onder andere het activiteitenverslag 2020 gepresenteerd, het nieuwe Huishoudelijk Reglement goedgekeurd, jaarrekening en kwijting van de bestuurders toegelicht en goedgekeurd. De wijzigingen in het bestuursorgaan werden ook voorgesteld en goedgekeurd.