BARCO krijgt met steun van Vlaskracht-leden vergunning voor windturbine

Op haar bedrijfssite in Kortrijk wil Barco een windturbine realiseren.
Dat stuitte aanvankelijk op heel wat tegenwind van een aantal omwonenden, waardoor het openbaar onderzoek opnieuw moest gedaan worden.

Naar aanleiding hiervan riep Vlaskracht haar leden op om openlijk steun te betuigen aan dit voor de regio belangrijke duurzame lokale project dat volledig in lijn ligt met de basismissie van Vlaskracht.

Heel wat leden gaven gevolg aan deze oproep waardoor in het nieuwe openbare onderzoek
meer steunbetuigingen voor dan bezwaarschriften tegen deze windturbine opdoken.
Daar waar in het eerste openbaar onderzoek meer dan 300 bezwaarschriften geuit werden,
kalft dit aantal nu af naar een zestigtal opmerkingen.
Daartegenover staan dan weer een 70-tal steunbetuigingen voor dit project.
Dit draagvlak heeft Minister van Omgeving Zuhal Demir doen besluiten een nieuwe
vergunning toe te kennen voor de realisatie van deze windturbine.

Meer weten? Check het nieuws op de website van Barco