Buitengewone algemene vergadering brengt statuten up to date

Onlangs organiseerde Vlaskracht twee Buitengewone Algemene Vergaderingen (BAV) die nodig waren om onze statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving voor vennootschappen en verenigingen. De tweede BAV was nodig omdat op de eerste BAV zoals verwacht onvoldoende coöperanten aanwezig waren.   

De aanwezige coöperanten op de tweede BAV stemden in met het voorstel om het maximumaantal aandelen per coöperant op te trekken van 20 aandelen van €250 naar 100. Op die manier kan een coöperant tussen 250 en 25.000 investeren in Vlaskracht voor duurzame energieproductie. Uiteraard blijft elke aandeelhouder of die nu 1 of 100 aandelen heeft, over 1 stem beschikken in de Algemene Vergadering.

Daarnaast werd ook het voorstel goedgekeurd om vanaf volgend jaar rechtspersonen te laten instappen als coöperant in Vlaskracht. Hieraan zullen voorwaarden verbonden zijn die worden opgenomen in het nieuwe Huishoudelijk Reglement. Dit Huishoudelijk Reglement zal op de volgende Algemene Vergadering in 2024 worden voorgelegd aan de coöperanten ter goedkeuring.

Op die manier maken we ons klaar om toekomstige kapitaalsrondes voor onder meer SeaCoop en Barco succesvol aan te pakken.

Eens de nieuwe statuten gepubliceerd zijn, zullen we die op onze website plaatsen en de link vermelden in een volgende nieuwsbrief.