SeaCoop: Burgerwind op Zee

Via het project ‘Burgerwind op Zee’ zullen burgers in de nabije toekomst kunnen investeren in de bouw en de exploitatie van een windturbinepark in de prinses Elisabethzone in de Noordzee. Op die manier zullen burgers ook voor het eerst kunnen verdienen aan de productie van groene stroom vanop zee en er niet enkel via hun elektriciteitsfactuur aan meebetalen. Hiervoor richtten 33 Belgische energie burgercoöperaties SeaCoop op. Deze coöperatie gaat voor een belang van 20% in de offshore windmolenparken en wil deze elektriciteit via de coöperatieve leveranciers COCITER en Ecopower naar de Belgische huishoudens en KMO’s willen brengen.

Vlaskracht is een van de 33 burgercoöperaties die samen SeaCoop oprichtten waardoor ook onze coöperanten mede-eigenaar kunnen worden van een windturbinepark in de Noordzee.

De totale investering door Seacoop in de bouw van een windturbinepark in de prinses Elisabethzone zou in 2025 om en bij de 80 miljoen euro bedragen en in 2029 in de grootorde van 300 miljoen euro. Dit is een perspectief op lange termijn, maar we houden jullie verder op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Hiermee willen we met Vlaskracht ook ons steentje bijdragen aan de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie.