Burgerwind

Via het project Burgerwind op Zee zullen ontwikkelaars ook beroep doen op burgerkapitaal voor de ontwikkeling van het offshore windpark in de Prinses Elisabeth-zone in de Noordzee. Op die manier zullen burgers voor het eerst ook verdienen aan de productie van groene stroom vanop zee en er niet enkel via hun elektriciteitsfactuur aan meebetalen.

REScoop België, die 37 Belgische burgercoöperaties groepeert en waar ook Vlaskracht deel van uitmaakt, heeft zich kandidaat gesteld als investerende partner waardoor ook huidige en nieuwe coöperanten van onder meer Vlaskracht mee zouden kunnen investeren in groene stroom die op onze Noordzee wordt opgewekt. Hiermee dragen we ook ons steentje bij aan de energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie voor de productie van onze stroom.

Samen met de verschillende energie burgercoöperaties in ons land willen we een aandeel van 20% in de nieuwe offshore windparken bekomen. Dit zou in 2025 een investering van om en bij de 80 miljoen euro kunnen bedragen en in 2029 in de grootorde van 300 miljoen euro. Dit is een perspectief op lange termijn, maar we houden jullie verder op de hoogte via onze nieuwsbrief