De opbrengst van onze zonnepanelen

Met ons project Zonkracht legden we de afgelopen jaren al heel wat grote zonnepaneleninstallaties in de regio Zuid-West-Vlaanderen aan.
En er zijn de zonnepanelen op de maatwerkateliers van de Groep Ubuntu in Avelgem en Kuurne.

We geven je graag een inkijk in de opbrengst van deze installaties.

We houden er als coöperatie aan om steeds transparant te communiceren over onze investeringen.

Zo houden we je ook graag op de hoogte van de opbrengst van onze zonnepaneleninstallaties. Hierboven vind je een figuur waar je het rendement maand per maand kan volgen, maar we geven je er meteen ook onze interpretatie en bevindingen bij.

2022 was een zeer goed zonjaar, waar de gemiddelde opbengst van de installaties op 1.097kWh/kWp lag. Gelet op de vaste prijs die openbare besturen van Vlaskracht krijgen en de verhoogde stroomprijs waartegen ze op het net moeten aankopen, hebben sommige gemeenten tot 3 keer meer op energie kunnen besparen dan oorspronkelijk gecalculeerd.

En daar kunnen wij als Vlaskracht alleen maar blij mee zijn.