Doe mee aan onze actie voor Global Wind Day 2023

Dit jaar staat op 15 juni terug de Global Wind Day op de kalender.
Van die dag willen we gebruik maken om het Vlaamse Parlement nogmaals te overtuigen dat windturbines beter in handen van burgers zijn. Dit willen we in de wet vastgelegd zien.

Om onze eis kracht bij te zetten hebben jouw hulp nodig. 

Laad hiervoor een foto van een windturbine op en ondersteun hiermee het verzoekschrift aan het Vlaams Parlement van REScoop Vlaanderen samen met de Bond Beter Leefmilieu en Reset Vlaanderen. 

Waarom? Omdat de wind nu eenmaal ook van jou is of gewoon van iedereen. 

Me tdit fotoboek kunnen we extra aandacht krijgen voor onze windclaim van het brede publiek, de pers en de politiek. De eis voor burgerparticipatie in windprojecten op het land betekent dat elke windmolen op het land deels eigendom is van burgers via de energie burgercoöperaties. 

In Wallonië en in Nederland is deze eis intussen in de wet ingeschreven. In Wallonië is elke ontwikkelaar van windprojecten sinds 2022 verplicht om het eigenaarschap van een windturbine voor 25% met de burger te delen. In Nederland is dit zelfs 50% sinds 2020. In Vlaanderen kunnen we niet achterblijven.

Waarom die eis voor burgerparticipatie in windprojecten?

Eerst en vooral omdat hernieuwbare grondstoffen zoals wind, zon en waterkracht van iedereen zijn en dus ook een beetje van jou. Vandaag betaal je dus energie waarvan de grondstof ook deels van jou is. Daarom vinden burgercoöperaties het eerlijker om zelf onze energie op te wekken met wind, zon en waterkracht en hiervoor enkel de productiekost aan te rekenen aan de klant. Als we dit ook lokaal doen, zijn we niet langer afhankelijk van buitenlandse energieproducenten die ons als speelbal gebruiken om internationale conflicten uit te vechten. Dat de voorbije twee jaar de energieprijzen de pan uit swingden, was een gevolg hiervan. 

Anderzijds geloven we met de energie burgercoöperaties dat dit de energietransitie van energie uit fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zal versnellen en helpt om de klimaatdoelen van 2050 te halen. (0 CO² uitstoot)

Hoe je steun betuigen aan onze windclaim?

Laad jouw foto van een windturbine hier op en steun hiermee onze windclaim dat burgers mede-eigenaars worden van windturbines in Vlaanderen.

https://windclaim.burgerenergie.be/