Energietransitie zit in de lift

De energietransitie van fossiele naar hernieuwbare energie zit in de lift.
In 2022 was 13,4% van het totale energieverbruik in ons land afkomstig van hernieuwbare energie.
De belangrijkste bron is windenergie. Enkel de windparken op zee ook gekend als offshore windparken wekten in 2022 voldoende stroom op voor 1,9 miljoen huishoudens.

Helemaal enthousiast zullen we pas worden als we kunnen melden dat ook burgers hier hun aandeel in hebben. Hiervoor moeten we nog geduld hebben tot 2027.
Dan zullen de Vlaskracht-coöperanten mee kunnen investeren in het laatste offshore-windturbinepark op de Noordzee en dat via SeaCoop, een energie-burgercoöperatie opgericht door 34 Belgische energiecoöperaties.