Graag meer windturbines in burgerhanden…

Ook onshore of op land willen we meer burgerparticipatie in windturbines.
Vandaag is dit slechts in 4% van de windturbines op land het geval.
Van de Global Windday op 15 juni werd gebruik gemaakt om bij het Vlaams Parlement een verzoekschrift te overhandigen om tot 50% burgerparticipatie als voorwaarde te koppelen aan een vergunning om een windturbine te plaatsen.
De indieners van dit verzoekschrift, REScoop Vlaanderen, de Bond Beter Leefmilieu en Reset.Vlaanderen, willen niet dat er nog vergunningen voor de bouw van windturbines worden toegekend zonder dat burgers hierin mee participeren.

Waarom moet onze overheid burgerparticipatie verplichten?

Omdat ook de begroting hier beter van wordt. In Vlaanderen genoten in 2022 60.000 gezinnen die coöperatieve stroom afnamen gemiddeld 560 euro voordeel op hun energiefactuur.
Dit is het equivalent van 3 energiecheques die de overheid geen cent kost.

Hadden we 50% van de windturbines in handen met de verschillende burgercoöperaties, dan genoten 800.000 mensen van een mildere energiefactuur zonder dat onze overheid moest tussenkomen. Op die manier wordt het draagvlak voor windturbines groter en bouwen we onze afhankelijkheid van buitenlandse energieleveranciers verder af. Intussen ervaren we hoe kwetsbaar die afhankelijkheid ons maakt.

Download hier de brochure ‘Meer windturbines in burgerhanden’

Coöperanten van onder meer Vlaskracht steunden dit verzoek door foto’s van windturbines op een photowall te posten. Een alternatieve manier om onze steun hiervoor uit te spreken.

Intussen werd in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op 28 juni het verzoekschrift behandeld. Na de zomervakantie volgt er nog minstens 1 hoorzitting waar de indieners van dit verzoekschrift hun standpunt zullen toelichten.