Het capaciteitstarief voor u uitgelegd…

Steeds meer van onze dagelijkse toepassingen werken op basis van elektriciteit: kookplaten, wasmachines, warmtepompen of elektrische auto’s. Hoe meer toestellen, hoe groter de druk op ons elektriciteitsnet.
Om te voorkomen dat we ooit in de problemen komen en ons net overbelast raakt, voerde men sinds 1 januari 2023 het capaciteitstarief in.

Dat tarief wordt berekend aan de hand van het kwartier waarin je het meest elektriciteit verbruikt in een maand. Het uiteindelijke capaciteitstarief wordt berekend op basis van het gemiddelde van al je maandpieken van de afgelopen 12 maanden. Verwacht wordt dat het capaciteitstarief zowat 7,5 procent van de totale energiefactuur zal uitmaken.

Wie de impact van het capaciteitstarief zo laag mogelijk wil houden, die denkt dus best bewust na over de tijdstippen waarop hij elektriciteit afneemt van het net. Wie zijn wagen wil opladen, doet dat met andere woorden beter niet op hetzelfde moment als wanneer er gekookt of gewassen wordt.

Het valt aan te raden je verbruik nauwlettender op te volgen.
Dat kan bijvoorbeeld door een digitale meter in huis te halen en jezelf te registreren via My Fluvius. Daar kan je elke dag de evolutie van je energieverbruik opvolgen.