In de kijker: de websites van VEKA en Burgerenergie

Investeren in duurzame energie, het is gelukkig een hot topic aan het worden.
Het is dan ook fijn en interessant vast te stellen dat er steeds meer tools en websites voorhanden zijn waar je kan bekijken welke projecten er al lopen en hoe het nu gesteld is met duurzame energie in Vlaanderen.
We zetten graag de sites van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en van Burgerenergie even in de kijker.

VEKA, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap heeft als missie om in Vlaanderen zoveel mogelijk de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving te stimuleren en te coördineren.
Die omschakeling gaat de goede kant uit, getuige de handige website van het agentschap waar je als gemeente kan opvolgen hoeveel duurzame energie intussen in je buurt opgewekt wordt.

Ben je zelf benieuwd hoe het bij jou zit?

Burgerenergie.be is dan weer de site van alle Vlaamse burgercoöperaties die actief zijn rond duurzame energie.

Elk van hen steekt de handen uit de mouwen en zet boeiende en ambitieuze energieprojecten op waarin ook burgers kunnen participeren.
Op een handige kaart kan je zelf bekijken wat er zoal beweegt in jouw buurt.

En dat is heel wat…