Lopende aanvragen 

Windproject Avelgem Zwevegem 

In het voorjaar werd een vergunning door Engie en Eneco ingediend voor de bouw van een windturbine op het grondgebied van Avelgem en Zwevegem. Zoals wel vaker bij dit soort projecten werd de aanvraag gecontesteerd door de buurt. De gemeente Avelgem en Zwevegem verleenden een negatief advies. De beslissing wordt uiteindelijk genomen door de provincie West-Vlaanderen.  

Zie ook: https://www.vlaskracht.be/windproject-avelgem-zwevegem/ 

Windproject Barco 

Ook Barco diende intussen een vergunningsaanvraag in voor de bouw van een windturbine op het terrein van de Barco campus in het Beneluxpark in Kortrijk waarbij ook Vlaskracht is betrokken. De beslissing wordt verwacht in september. Tijdens een infomoment bij Barco werd de buurt geïnformeerd en lichtte Vlaskracht toe hoe buurtbewoners en medewerkers zullen kunnen mee investeren in de bouw van deze turbine.  

Meer hierover leest u hier: https://www.vlaskracht.be/windturbine-op-de-barco-campus-in-kortrijk/