Nieuwe bestuurders 2022

Op de bestuursvergadering werden ook 2 nieuwe bestuurders voorgesteld aan de Algemene Vergadering
die de plaats innemen van Matthias Zulliani en Mario Verhellen die hun mandaat ter beschikking stelden.
Twee bestuurders die mee aan de wieg stonden van de energie burgercoöperatie in 2018 en bijna 4 jaar
lang mee de kar hielpen trekken van Vlaskracht. Langs deze weg willen we hen nog eens danken voor het
vele (onbezoldigde) werk achter de schermen. Hun plaats wordt ingenomen door Philippe Lambrecht en
Thomas Van De Walle in het bestuursorgaan. Philippe heeft een carrière achter de rug bij KBC en wil
graag een deel van zijn tijd en ervaring ter beschikking stellen van Vlaskracht. Thomas is als energie
expert aan de slag in AZ Groeninge Kortrijk en ook zijn expertise en kennis zal bij Vlaskracht goed van pas
komen.

Philippe Lambrecht

Thomas Van De Walle