Samen werken aan duurzame energie

Over ons

Vlaskracht cv zag het “levenslicht” op 9 september 2018, toen de de statuten werden neergelegd bij Notaris Opsomer in Kortrijk.

Maar geen geboorte zonder conceptie en zwangerschap.
Dat proces startte in 2017, toen de intercommunale Leiedal opriep om een lokale energiecoöperatie op te richten. Die ontbrak immers nog in onze streek. De mensen van Leiedal organiseerden een eerste infomoment op 25 oktober 2017 en hebben de vrijwilligers die zich toen aanmeldden vanaf dan onafgebroken met raad en daad bijgestaan én na de oprichting ook voor de funding van ons eerste werkingsjaar ingestaan.
Daarmee kon Vlaskracht een vliegende start nemen.

Uit de groep ‘believers van het eerste uur’ stonden de acht huidige bestuurders op die de bestuurlijke kant van de zaak voorbereidden: debatten organiseren over de doelstellingen en ‘raison d’être’ van wat later Vlaskracht zou genoemd worden, het omzetten ervan in de statuten, het bijeenbrengen van het wettelijke vereiste startkapitaal.
De bestuurders aangevuld met enkele vrijwilligers liggen aan de basis van de eerste projecten.

Ondertussen:
– werd Vlaskracht lid van REScoop Vlaanderen
– verkregen we onze NRC erkenning
– werd de vzw Elyse opgericht (om de vele vrijwilligers afdoende te kunnen verzekeren wanneer ze voor Vlaskracht in de weer zijn)
– was er dat spetterende openingsevent “Vlaskracht Start” op 14 december vorig jaar
en dan vergeten we nog de gesmaakte voordracht van Pieter Boussemaere op 6 juni dit jaar: “10 klimaatacties die werken”, de vele nieuwsbrieven maar bovenal de eerste verwezenlijkingen.
Want daar doen we het allemaal voor uiteraard.

En nog ondertussen sloten reeds honderden mensen zich aan als vennoot. Van harte dank voor die blijk van vertrouwen.

Ben je nog geen vennoot? Word het dan snel.
Je kan op elk moment vennoot worden door 1 aandeel te kopen van onze coöperatie, voor de ronde som van 250 euro.
Elke keer er kapitaal wordt opgehaald om te investeren in een duurzaam energieproject, word je als eerste uitgenodigd om meer aandelen te kopen.

Wil je ook als vrijwilliger meehelpen?
Stuur ons snel een berichtje.
Er is voor elk wat wils 🙂

Tot gauw!