Samen werken aan duurzame energie

Over ons

In 2013 hebben alle burgemeesters in de regio Zuid-West-Vlaanderen, ondersteund door Leiedal, het burgemeestersconvenant ondertekend met als doel om tegen 2020 de CO2 uitstoot met 20% te reduceren. Voor deze inspanningen heeft Leiedal de Vlaamse klimaatprijs gewonnen en deze prijs werd onder meer ingezet om de opstart van een burgercoöperatie voor duurzame energie te ondersteunen. Op 25 oktober 2017 was er een eerste infomoment en daaruit groeiden de eerste ideeën voor een burgercoöperatie in de Leiestreek, de Vlasstreek.

Na verschillende afstemmingsmomenten met tal van vrijwilligers, werd op 6 september 2018 Vlaskracht opgericht. Op 14 december 2018 wordt Vlaskracht officieel gelanceerd.

Vlaskracht is lid van REScoop, de overkoepelende organisatie van de energie-coöperaties en werkt volgens de ICA (International Cooperative Alliance)-principes. Daarnaast zijn we ook officieel erkend door het NRC (Nationale Raad voor Coöperaties van de federale overheid).

Via verschillende werkgroepen werken de vrijwilligers samen rond communicatie of zoeken we samen naar nieuwe projecten en werken we deze uit. Iedereen die hieraan wil meewerken, is van harte welkom in de familie van Vlaskracht.