Steun de Barco-Vlaskracht windturbine

BARCO diende een tijd geleden een aanvraag in voor de bouw van een windturbine op haar site op Hoog Kortrijk.
Een initiatief dat we met Vlaskracht ondersteunen.

Door een aantal buurtbewoners werden een aantal bezorgdheden uitgedrukt over de inplanting van deze windturbine. Bezorgdheden waar het bedrijf bijkomende studies rond liet uitvoeren en kon weerleggen.
We vertrouwen erop dat de overheid zal waken over de correcte toepassing van de wettelijke bouwvoorschriften.

De windturbine zal garant staan voor de stroomproductie van om en bij de 11.290 MwH per jaar, gelijk aan het energieverbruik van 3.225 gezinnen. Dat is niet alleen voldoende om in de eigen energie van het bedrijf te voorzien, ook anderen zullen kunnen genieten van de opgewekte duurzame stroom. Een aantal bedrijven in de buurt hebben al interesse betoond, net als Vlaskracht, zodat ook burgers straks kunnen gebruik maken van de opgewekte stroom. En dat is meteen ook een belangrijke reden om hier met Vlaskracht onze schouders onder te zetten.

Net als projecten zoals ZONkracht waarbij we op verschillende grote daken in de regio zonnepanelen hebben geïnstalleerd, heeft dit windturbineproject de mogelijkheid om duurzame energie-alternatieven te voorzien in eigen streek.

Op die manier pakken we de klimaatuitdagingen in eigen handen.Vlaskracht maakte met Barco de afspraak dat we met onze coöperatie voor minstens 500.000 euro mee investeren in de windturbine.
Op die manier worden burgers mede-eigenaar van deze windturbine en beleggen zij samen met andere coöperanten in de productie van duurzame lokale energie.

Vlaskracht heeft het project al publiek ondersteund door een steunbetuiging up te loaden op het omgevingsloket. Wij zijn ervan overtuigd dat de aanvraag van Barco ook uw steun verdient.

Hoe kan u steunen?
– download hier ons model van steunbetuiging
– Laad het vervolgens – vreemd genoeg als een nieuw bezwaarschrift – op via het omgevingsloket tegen uiterlijk 23 maart.

Samen werken we aan duurzame energie.