Steun de Barco-Vlaskracht windturbine

 

Maart 2023

BARCO diende een tijd geleden een aanvraag in voor de bouw van een windturbine op haar site op Hoog Kortrijk.
Een initiatief dat we met Vlaskracht ondersteunen.

Door een aantal buurtbewoners werden een aantal bezorgdheden uitgedrukt over de inplanting van deze windturbine. Bezorgdheden waar het bedrijf bijkomende studies rond liet uitvoeren en kon weerleggen.
We vertrouwen erop dat de overheid zal waken over de correcte toepassing van de wettelijke bouwvoorschriften.

De windturbine zal garant staan voor de stroomproductie van om en bij de 11.290 MwH per jaar, gelijk aan het energieverbruik van 3.225 gezinnen. Dat is niet alleen voldoende om in de eigen energie van het bedrijf te voorzien, ook anderen zullen kunnen genieten van de opgewekte duurzame stroom. Een aantal bedrijven in de buurt hebben al interesse betoond, net als Vlaskracht, zodat ook burgers straks kunnen gebruik maken van de opgewekte stroom. En dat is meteen ook een belangrijke reden om hier met Vlaskracht onze schouders onder te zetten.

Net als projecten zoals ZONkracht waarbij we op verschillende grote daken in de regio zonnepanelen hebben geïnstalleerd, heeft dit windturbineproject de mogelijkheid om duurzame energie-alternatieven te voorzien in eigen streek.

Op die manier pakken we de klimaatuitdagingen in eigen handen.Vlaskracht maakte met Barco de afspraak dat we met onze coöperatie voor minstens 500.000 euro mee investeren in de windturbine.
Op die manier worden burgers mede-eigenaar van deze windturbine en beleggen zij samen met andere coöperanten in de productie van duurzame lokale energie.

Vlaskracht heeft het project al publiek ondersteund door een steunbetuiging up te loaden op het omgevingsloket. Wij zijn ervan overtuigd dat de aanvraag van Barco ook uw steun verdient.

Hoe kan u steunen?
– download hier ons model van steunbetuiging
– Laad het vervolgens – vreemd genoeg als een nieuw bezwaarschrift – op via het omgevingsloket tegen uiterlijk 23 maart.

Samen werken we aan duurzame energie.

 


Juni 2022

In mei diende Barco een vergunningsaanvraag in voor de bouw van een windturbine die de energiebehoefte van de campus op het Beneluxpark in Kortrijk kan afdekken. Net zoals steeds meer bedrijven wil Barco zelfvoorzienend worden nu steeds duidelijker wordt hoe kwetsbaar we zijn als we voor onze energiebevoorrading afhankelijk zijn van buitenlandse energieleveranciers. Prijzen die de pan uitswingen, zorgden ervoor dat de energiekost bij Barco in enkele maanden tijd verviervoudigde.

Maar ook de strijd tegen de klimaatopwarming heeft bijgedragen tot deze beslissing. Deze windturbine kan de uitstoot van 2.500 ton C0₂ voorkomen waarvoor 233 hectare bos nodig zou zijn om dit broeikasgas terug uit de lucht te halen. Ter vergelijking, het provinciaal recreatiedomein De Gavers is 179 ha groot.

De vergunning is aangevraagd voor een windturbine met een tiphoogte van 180 m en rotordiameter van 139 m. Barco mikt op een productie van 11.290 MWh/jaar, ruim voldoende voor het eigen verbruik. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van 3.225 gezinnen.

Vlaskracht werd van bij de start door Barco betrokken bij dit windproject. Met Vlaskracht willen we ook bedrijven steunen die de kaart van duurzame energie trekken. Hiermee binden we verder de strijd aan tegen de klimaatopwarming en zorgen we dat de meerwaarde van de productie van groene stroom lokaal blijft.

De ligging van deze windturbine in het Kortrijkse Kennedypark maximaliseert de mogelijke windproductie van het industriepark. Een solitaire windturbine kan enkel vergund worden als die in industriegebied gelegen is en het bedrijf een stijgende energievraag heeft en het merendeel van de energie zelf verbruikt. Voorwaarden die voor dit project zijn vervuld.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot eind deze maand. De beslissing over de toekenning van de vergunning ligt in handen van het provinciebestuur van West-Vlaanderen en wordt verwacht in september. Wanneer de turbine er komt is afhankelijk van de lopende procedure maar dat is algauw meer dan 2 jaar verder.

Via Vlaskracht zullen de buurt en de coöperanten de kans krijgen mee in deze turbine te investeren en zo ook delen in de financiële winsten.

Project details

  • Locatie:
  • Datum:
  • Status:
  • Opgewekt vermogen

Heb je een project in gedachten?

Laat het ons weten!

Heb je een idee over een project laat het ons zeker weten.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.