RE/SOURCED

De voormalige elektriciteitscentrale Transfo uit 1912 wil de energiewijk van de toekomst worden met hernieuwbare energie als basis voor een energiegemeenschap die bewoners en verbruikers verenigt. Hierin wordt Vlaskracht een essentiële schakel.

PROEFTUIN VOOR DE ENERGIEWIJK VAN DE TOEKOMST

De voorbije jaren ontwikkelde Transfo zich tot een multifunctionele site met onder meer (sociale) woningen, kantoren, een microbrouwerij, vrijetijds- en sportfaciliteiten en eventruimtes. Een mooie mix van (energie)profielen. De ideale proeftuin voor de energiewijk van de toekomst waarin Vlaskracht een essentiële schakel wordt in het energiesysteem dat Intercommunale Leiedal met verschillende projectpartners op Transfo aan het uitbouwen is. Het project werd toepasselijk RE/SOURCED genoemd.

Naast de Intercommunale Leiedal en Vlaskracht zijn ook nog de gemeente Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen, UGent, Flux50, VITO en REScoop.eu partners in RE/SOURCED.

HERNIEUWBARE BRONNEN GEKOPPELD AAN BATTERIJEN

De ruggengraat van het systeem is een lokaal elektriciteitsnet dat duurzaam opgewekte elektriciteit met energieopslag koppelt. Zo zal de zonneparking die momenteel wordt gebouwd, verbonden worden met een batterijsysteem. Een (hernieuwbare) energiegemeenschap waaraan alle gebruikers op Transfo zullen deelnemen, zal de gedeelde infrastructuur van het systeem en de samenwerking beheren.

Vlaskracht heeft zich samen met Oktow, PropheSea en Zero Friction verenigd in een krachtdadig consortium met als opdracht zowel het ontwerp als de installatie van een energiemanagementsysteem (EMS)