Stroomproductie in 2023

Met onze 700 aandeelhouders konden we in 2023 vorig jaar 670 gezinnen van duurzaam lokaal geproduceerde stroom voorzien. 370 gezinnen met stroom opgewekt uit wind en nog eens 300 uit onze zonnepaneelinstallaties.

Opbrengst uit zon

Intussen kunnen we een overzicht geven van de duurzame stroomproductie van onze 23 zonnepaneelinstallaties. De productie ligt bijna 10% lager dan in 2022, 1.056.500 kWh tegenover 1.169.000 kWh het jaar voordien.

In 2023 konden we lokaal duurzame stroom voorzien voor 300 gezinnen uitgaand van een gemiddeld stroomverbruik van 3500 kWh/huishouden. Vorig jaar was dit 325 gezinnen.

Dit is deels te verklaren door dakwerken bij Ubuntu Kuurne waar de installatie tijdelijk uitgeschakeld werd. Eveneens scheen de zon in 2023 bijna 10% minder dan het jaar voordien. In 2023 hadden we 1608 zonne-uren tegenover 1972 in het goede zonnejaar 2022. (Intellisol.be)

Opbrengst uit wind via EnDev-R

(c) Eneco Wind Belgium
(c) Eneco Wind Belgium

Met de Lou windturbine in Zelzate van EnDev-R, de samenwerking van de energie burgercoöperaties Stroomvloed, Campina Energie, Denderstroom en Vlaskracht met de duurzame stroomproducent Eneco, werd in 2023 8.500.000 kWh stroom geproduceerd. Ons aandeel van 15% in deze windturbine leverde dus bijna 1.300.000 kWh stroom op, nog eens goed voor 370 huishoudens.