Transfo Zwevegem

De voormalige elektriciteitscentrale Transfo uit 1912 wil de energiewijk van de toekomst worden met hernieuwbare energie als basis voor een energiegemeenschap die bewoners en verbruikers verenigt. Hierin wordt Vlaskracht een essentiële schakel.

PROEFTUIN VOOR DE ENERGIEWIJK VAN DE TOEKOMST

De voorbije jaren ontwikkelde Transfo zich tot een multifunctionele site met onder meer (sociale) woningen, kantoren, een microbrouwerij, vrijetijds- en sportfaciliteiten en eventruimtes. Een mooie mix van (energie)profielen. De ideale proeftuin voor de energiewijk van de toekomst waarin Vlaskracht een essentiële schakel wordt in het energiesysteem dat Intercommunale Leiedal met verschillende projectpartners op Transfo aan het uitbouwen is. Het project werd toepasselijk RE/SOURCED genoemd.

Naast de Intercommunale Leiedal en Vlaskracht zijn ook nog de gemeente Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen, UGent, Flux50, VITO en REScoop.eu partners in RE/SOURCED.

HERNIEUWBARE BRONNEN GEKOPPELD AAN BATTERIJEN

De ruggengraat van het systeem is een lokaal elektriciteitsnet dat duurzaam opgewekte elektriciteit met energieopslag koppelt. Zo zal de zonneparking die momenteel wordt gebouwd, verbonden worden met een batterijsysteem. Een (hernieuwbare) energiegemeenschap waaraan alle gebruikers op Transfo zullen deelnemen, zal de gedeelde infrastructuur van het systeem en de samenwerking beheren.

Vlaskracht heeft zich samen met Oktow, PropheSea en Zero Friction verenigd in een krachtdadig consortium met als opdracht zowel het ontwerp als de installatie van een energiemanagementsysteem (EMS)

Hoe kan je lokaal elektriciteit opwekken met hernieuwbare energie op maat van een lokale gemeenschap of hoe kan de energiewijk van de toekomst eruitzien? Dat is wat met het project RE/SOURCED op de Transfo-site in Zwevegem gedurende de volgende jaren onderzocht en uitgetest zal worden. Een ambitieus, innovatief en onconventioneel project dat hiervoor kan rekenen op Europese subsidies en waarin Vlaskracht zal instaan voor de uitbating en coördinatie van de energiewijk.

RE/SOURCED staat voor Renewable Energy SOlutions for URban communities based on CircularEconomy policies and Dc backbones. De bedenker van deze naam komt in aanmerking voor een Nobelprijs literatuur. Belangrijker zijn de drie pijlers van RE/SOURCED: hernieuwbare energie, circulaire economie en reconversie van een erfgoedsite.

Nog meer RE/SOURCED info lees je hier: https://www.leiedal.be/resourced

De reconversie van een erfgoedsite komt neer op de herbestemming van de voormalige elektriciteitscentrale op steenkool tot een multifunctionele site met ondermeer (sociale) woningen, kantoren, een microbrouwerij, vrijetijds- en sportfaciliteiten en event ruimtes

De productie van hernieuwbare energiesystemen, opslagsystemen en smart grids brengt een verhoogde vraag naar grondstoffen zoals staal, koper, kobalt, aluminium en lithium met zich mee. Grondstoffen waar we efficiënt mee moeten omspringen door ondermeer hergebruik van materialen en retrofitting (oude toestellen aanpassen aan nieuwe technologieën). Principes ontleend aan de circulaire economie.

Tot slot moet de energie lokaal duurzaam opgewekt worden met hernieuwbare energie zoals zon en wind die zo efficiënt mogelijk moet verdeeld worden via een lokaal DC (gelijkstroom)netwerk. Dat is efficiënter dan het klassieke AC (wisselstroom) laagspanningsnet. Daar hoort trouwens ook opslag bij die moet helpen om de energie bevoorrading op de Transfo-site te verzekeren.