Vennoot worden

Vlaskracht is dé burgercoöperatie voor duurzame energie in de Leiestreek.

Wij bouwen en beheren samen met ieder die daar aan mee wil werken installaties voor opwekking van duurzame elektriciteit & warmte, op een manier die én maatschappij én klimaat ten goede komen. Zo helpen we de toekomst veilig te stellen voor ons en voor wie na ons komt

Elke Belgische burger die daar zin in heeft, kan samen met ons investeren.
Gewoon door vennoot te worden.
Ook jij dus!

Er zijn 4 excellente redenen om vennoot te worden:
1.   Jouw centen en tijd worden gebruikt om installaties te bouwen en te beheren die duurzame energie produceren, zoals zonnepanelen, windmolens & warmtenetten
2.   Duurzame energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen is de beste manier om een fundamenteel antwoord te bieden aan de snel ontsporende klimaatproblemen.
3.  De opbrengsten uit de verkoop van de duurzame energie vloeien terug naar de mee investerende burger. Naar onze portemonnee dus. Dit is een belangrijk element in de strijd voor het behoud van onze eigen lokale welvaart.
4.   Zo vecht je met ons mee voor het klimaat en voor betaalbare energie, kortom zo help je mee de toekomst veilig stellen voor ons en wie na ons komt.

Word dus snel vennoot

Het volstaat om 1 aandeel van 250 euro te kopen om volwaardig vennoot (=aandeelhouder) te worden.
U wordt dan steeds uitgenodigd als er kan geïnvesteerd worden in onze projecten voor duurzame energie en bent welkom op de jaarlijkse statutaire algemene vergadering van aandeelhouders.

Eerst meer informatie nodig ?
De statuten
Het huishoudelijk reglement
Praktische informatie

Of eerst en vooral nood aan algemene duiding ?
www.vlaskracht.be/meerweten

Of een concrete vraag?
Stuur ons dan gewoon een berichtje