Vennoot worden

We hebben allen energie nodig om te kunnen leven in onze maatschappij.

Aangezien de fossiele energie eindig en vervuilend is en nucleaire energie te gevaarlijk, zijn we genoodzaakt om over te schakelen op hernieuwbare energie, zoals zon en wind.

Samen met burgers uit je eigen buurt kan je via Vlaskracht rechtstreeks investeren in duurzame energie zoals zonnepanelen en windmolens.

De opgewekte groene stroom wordt dan aan een faire prijs geleverd.

Vlaskracht heeft niet geopteerd voor een winstgevend economisch model, maar wel voor een burgercoöperatie waar alle gemaakte winsten terugvloeien naar de coöperanten, de lokale burgers die mee investeren. Dus niet zoals vandaag bij energieproducenten waar de winst naar grote buitenlandse energiegroepen verdwijnt.

Waar de markt faalt en de energieprijzen blijven stijgen, geven we de burgers de kans om samen met ons initiatief te nemen en goedkopere en duurzame energie te produceren.

Vlaskracht zorgt dat een deel van het spaargeld van de gezinnen op een transparante wijze kan gebruikt worden om te investeren in het kader van duurzame ontwikkeling.

Ook opteert Vlaskracht om zoveel als mogelijk digitaal te werken. Zo zal je ook digitaal  , op een veilige manier, kunnen intekenen op onze aandelen via onze website.

Word vennoot