Vlaskracht groene stroom

Eind oktober hadden we bijna 833 MWh geproduceerd. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 252 gezinnen in België. De productie is net niet verdubbeld t.o.v. 2020. Dit is de opbrengst van 18 installaties waarvan enkele pas in de loop van 2020 in werking zijn gekomen wat een verklaring is voor deze opvallende groei. April, mei, juni, juli zijn in 2021 de meest productieve maanden geweest voor de zonnepanelen.