VlasKracht Nieuwsbrief juni 2018

  • Algemene Vergadering 20/06/2018
De potentiële oprichters gaven een voordracht aan de aanwezigen over de huidige stand van “VlasKracht”.
Na de voordracht konden de aanwezigen nog tal van vragen stellen, hieruit kunnen we concluderen dat de aanwezigen positief verrast waren van het reeds gedane werk van de potentiële oprichters.De potentiële oprichters zullen nu terug achter de schermen verder werken om de statuten, financieel plan en business plan te vervolledigen. De effectieve oprichting wordt voorzien in september 2018, waar terug een Algemene Vergadering zal doorgaan voor de geïnteresseerden.
  • Projecten 

Naast het administratieve luik wordt er ook hard gewerkt aan potentiële projecten. Ondertussen hebben we reeds een eerste aanbieding gedaan aan de firma RANSON om een zonneproject uit te kunnen voeren. We zouden feedback mogen verwachten medio september 2018, we duimen alvast!

Daarnaast zullen we deze week ook een aanbieding maken aan UBUNTU, dit voor een zonneproject op 2 van hun locaties. Vervolgens zijn we nog steeds vragende partij om ons op de hoogte te houden indien er nog interessante projecten zicht zouden kunnen aanbieden.

  • Werking
De potentiële oprichters zijn er zich van bewust dat in deze uitdaging heel veel tijd gestoken zal moeten worden. Dit is een bewuste keuze gezien de noodzaak van dit geheel meer dan belangrijk is. Daarom willen we open communiceren naar geïnteresseerden en staan we steeds open tot overleg. Naast de oprichters zullen we beroep moeten kunnen doen op overige vrijwilligers om onze CVBA toch een professioneel karakter te kunnen geven. Dit wordt zeker besproken op de volgende Algemene Vergadering.
  • Media
We zijn een eerste maal in de media verschenen!
In het regionaal nieuws van Het Nieuwsblad verscheen op 22/06/2018 een artikel waarin VlasKracht een vermelding kreeg. We waren dan ook positief verrast met dit artikel en aanschouwen dit toch als een leuke erkenning.
  • Algemene Vergadering september 2018
De volgende Algemene Vergadering zal doorgaan in september 2018.
Meer info volgt nog, maar alvast allemaal welkom!