Voordracht Pieter Boussemaere: 10 klimaatacties die werken!

Lijkt de klimaatverandering een wereldprobleem waar je zelf weinig vat op hebt? Of zit je er wel mee in, maar weet je niet goed wat je zelf kunt ondernemen? Mogelijk doe je al vanalles. Alleen, helpt het ook echt?

‘Tien klimaatacties die werken’ vertrekt van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek krijg je tien acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. Het is een praktische lezing voor wie zijn steentje wil bijdragen en op zoek is naar doelgerichte oplossingen.

De sleutel voor de klimaatproblematiek is het stoppen met de verbranding en extractie van fossiele brandstoffen. Driekwart van de wereldwijde emissies van broeikasgassen door menselijke activiteit afkomstig zijn van deze fossiele brandstoffen. We weten dus wat ons te doen staat…

Samen met jullie brengen we alvast de eerste 2 klimaatacties die Pieter voorstelt in de praktijk:

1. Informeer jezelf

2.Beïnvloed je omgeving.

Graag horen we of hernieuwbare energie nu mythe is of realiteit en hoe we tot slimme energienetten kunnen komen! Maar ook de juiste elektriciteit en motor, energiezuinigheid, isoleren en verwarmen, vliegen, voedselkilometers en rood vlees passeren de revue. Wij zijn al akkoord met het energie-advies van Pieter: “wek je eigen groene stroom op en sluit je aan bij een energiecoöperatie”!

Allen hierheen op donderdag 6 juni om 20h in Hangar K, Nelson Mandelaplein 2  8500  Kortrijk

Inkom: 5€, gratis voor coöperanten en hun gezinsleden. Graag inschrijven op inschrijving@vlaskracht.be; gewoon afkomen mag ook!

Bio Pieter Boussemaere:

Pieter Boussemaere is docent geschiedenis en klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge. In 2015 publiceerde hij het boek “Eerste hulp bij klimaatverwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan een milieuprobleem”. In 2018 het boek “Tien Klimaatacties die werken”. Je kan hem volgen via zijn Facebook-pagina https://www.facebook.com/Eerstehulpbijklimaatverwarring/  Daarop vind je ook links naar onder meer zijn “optreden” in  Van Gils & Gasten.