Vrijwilliger in de kijker: Philippe Awouters

De kracht van een coöperatieve is de inzet van de vrijwilliger. 
We zetten die broodnodige vrijwilliger graag op geregelde tijdstippen in de kijker.
Dit keer is bestuurder Philippe Awouters aan de beurt, vrijwilliger van het eerste uur.

Philippe is eigenlijk al van bij de start betrokken bij Vlaskracht.
“Ik werkte beroepsmatig al samen met Coopstroom, een coöperatieve uit het Brugse die mij gevraagd had een businessplan op te stellen voor hun elektrisch autodelen.
Op een avond nodigde iemand van Coopstroom me uit om mee te gaan naar  Kortrijk waar hij zou spreken over zijn ervaringen met coöperatieven. 
Het bleek voor de mensen te zijn die plannen hadden om Vlaskracht op te richten. 
En zo ging de bal aan het rollen…”

Philippe gelooft erg sterk in de missie van Vlaskracht.
“Ik vind het belangrijk dat we in Zuid-West-Vlaanderen steeds meer energie-onafhankelijk worden. Als we eerlijk zijn, komt onze olie vooral uit landen waar niet meteen sprake is van een democratisch bestuur en vloeit een groot deel van de winsten naar het buitenland. 
Als we dat een klein beetje kunnen counteren door lokaal duurzame energie te gaan produceren, dan heb ik het gevoel een steentje te verleggen in de rivier.”

Intussen is Philippe naast zijn vrijwillig engagement bij Vlaskracht, ook beroepsmatig actief in de wereld van de coöperatieven.
Zo is hij bij Rescoop Vlaanderen, zeg maar de Vlaamse federatie van coöperaties die actief zijn rond duurzame energie, actief betrokken bij de uitbouw van Seacoop, een samenwerkingsverband tussen 34 coöperaties (onder wie ook Vlaskracht) die windturbines op zee willen bouwen.

“Dit ‘burgerwind op zee’-project is erg belangrijk voor Vlaanderen. Willen we een serieuze stap vooruit zetten in de productie van lokale en duurzame energie, dan liggen er in zee heel wat mogelijkheden. In tegensteling tot windturbines aan land, speelt het gegeven van burgerprotest veel minder mee op zee. Daarnaast willen we op die manier ook voor een van de eerste keren windenergie van de zee tot bij de burger brengen. 
Houd het project maar in het oog, je hoort nog van ons…”

De coöperative microbe heeft Philippe duidelijk te pakken…