We maken ons klaar voor een nieuwe kapitaalronde

Energie gewonnen uit zon, wind en water is niet langer een leuk gadget voor diehard ecologisten/ idealisten. Intussen is het een volwassen industrie die steeds meer aan het marktaandeel van de fossiele energie knabbelt. Zonne- en windenergie moet de ruggengraat van onze energievoorziening worden om de klimaatdoelen – zero C02-uitstoot – te kunnen behalen tegen 2050. Vandaag stoot de energiesector die elektriciteit en warmte produceert nog altijd een derde (34%) van de broeikasgassen uit.

Om tegen 2050 naar de nuluitstoot te kunnen gaan, zijn de 3 belangrijkste maatregelen met de grootste impact tegen de laagste kostprijs volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de grootschalige uitrol van:

  • zonne-energie
  • wind-energie
  • energiebesparende en -efficiëntie maatregelen.

Hier dragen we met onze meer dan 700 coöperanten al ons steentje aan bij maar we willen meer.

(data afkomstig uit ‘HET KAN DUS WEL – Hoe we onze wereld kunnen redden’ van Rolf Heynen)

In 2024 zullen we hierom terug aankloppen voor een nieuwe kapitaalronde om te blijven investeren in de productie van duurzame energie. Hiervoor zijn we vandaag in gesprek met verschillende partijen waaronder een aantal via het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het Klimaatfonds Leiedal.