Windclaim in het Vlaams Parlement

Als het van REScoop Vlaanderen, de federatie van de burgerenergie-coöperaties, de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Reset.Vlaanderen afhangt, komen er enkel nog windturbines op het land waarvan burgers tot 50% mede-eigenaar kunnen zijn. Een verplichting die vandaag trouwens al in Nederland geldt en zijn meerwaarde bewijst.

Deze Windclaim zoals die op Global Windday (15/6) al aan de commissie Leefmilieu en Energie werd bezorgd, was op 25 oktober het gespreksonderwerp van een hoorzitting in het Vlaams parlement.

Jan De Pauw van REScoop Vlaanderen lichtte er toe hoe burgerparticipatie in windprojecten de prijs van elektriciteit drukt zoals je eerder al in deze nieuwsbrief kon lezen. De Nederlandse delegatie van de energieburger-coöperaties getuigde dat burgerparticipatie bij de bouw van windturbines haar doel niet mist.

Spijtig genoeg deelt de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) deze visie niet. Volgens hen beperkt de overheid zich beter tot het informeren van de bevolking over windtechnologie en haar impact en moeten burgers niet aangespoord worden om te participeren in windenergie. Het VWEA ziet op vandaag in de energieburger-coöperaties veeleer een concurrent dan een bondgenoot ondanks het bewijs van het tegendeel dat vanuit Nederland hiervoor werd aangevoerd.

Intussen werden ook nog gesprekken gevoerd met CD&V, Open VLD, Vooruit en Groen waarmee het thema onder de aandacht wordt gehouden. (NVA ging tot op vandaag nog niet in op de vraag om hierover af te stemmen)

Lobbywerk dat nodig is en blijft om de energietransitie in ons land verder te versnellen met de steun van de burgers.