Vlaskracht houdt zich klaar om te investeren in windturbine op de Barco campus in Kortrijk.

In mei diende Barco een vergunningsaanvraag in voor de bouw van een windturbine die de energiebehoefte van de campus op het Beneluxpark in Kortrijk kan afdekken. Net zoals steeds meer bedrijven wil Barco zelfvoorzienend worden nu steeds duidelijker wordt hoe kwetsbaar we zijn als we voor onze energiebevoorrading afhankelijk zijn van buitenlandse energieleveranciers. Prijzen die de pan uitswingen, zorgden ervoor dat de energiekost bij Barco in enkele maanden tijd verviervoudigde.

Maar ook de strijd tegen de klimaatopwarming heeft bijgedragen tot deze beslissing. Deze windturbine kan de uitstoot van 2.500 ton C0₂ voorkomen waarvoor 233 hectare bos nodig zou zijn om dit broeikasgas terug uit de lucht te halen. Ter vergelijking, het provinciaal recreatiedomein De Gavers is 179 ha groot.

De vergunning is aangevraagd voor een windturbine met een tiphoogte van 180 m en rotordiameter van 139 m. Barco mikt op een productie van 11.290 MWh/jaar, ruim voldoende voor het eigen verbruik. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van 3.225 gezinnen.

Vlaskracht werd van bij de start door Barco betrokken bij dit windproject. Met Vlaskracht willen we ook bedrijven steunen die de kaart van duurzame energie trekken. Hiermee binden we verder de strijd aan tegen de klimaatopwarming en zorgen we dat de meerwaarde van de productie van groene stroom lokaal blijft.

De ligging van deze windturbine in het Kortrijkse Kennedypark maximaliseert de mogelijke windproductie van het industriepark. Een solitaire windturbine kan enkel vergund worden als die in industriegebied gelegen is en het bedrijf een stijgende energievraag heeft en het merendeel van de energie zelf verbruikt. Voorwaarden die voor dit project zijn vervuld.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot eind deze maand. De beslissing over de toekenning van de vergunning ligt in handen van het provinciebestuur van West-Vlaanderen en wordt verwacht in september. Wanneer de turbine er komt is afhankelijk van de lopende procedure maar dat is algauw meer dan 2 jaar verder.

Via Vlaskracht zullen de buurt en de coöperanten de kans krijgen mee in deze turbine te investeren en zo ook delen in de financiële winsten.